Daily Bread (January 17 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,407
Reaction
4,112
" KATAPATAN NG DIOS ANG MAGPAPATIBAY"
(2 Tesalonica 3:3)
"Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama."
Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa katapatan, wala ng makahihigit sa Dios... Maraming tao na nagsasabi o pinalalagay ng iba na tapat, subalit ang katapatang ito ay unti unting nagbabago, humihina at kumukupas. Tanging ang katapatan lamang ng Dios ang mananatili at hindi magbabago. Ang tao ay nagbabago lalo na pagdating sa katapatan, ngunit ang Dios ay mananatiling tapat. Sabi ng isang talata, (2 Timoteo 2:13)
"Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili." At ang katapatang ito ng Dios ang magpapatibay sa atin, dahil ito ay tiyak, at hindi natin pagaalinlanganan. Kapag tao ang nangako, hindi natin mapanghawakan ng lubusan dahil ang katapatan ng tao ay nagbabago. .. At ang katapatan ng Dios ayon sa ating talata ay magiingat sa atin sa masama... Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig pong sabihin nito kapag pinanghawakan natin ang ang mga pangako ng Dios, Siya ay tapat na gagawin Niya ito sa iyo. Napakaraming pangako ng Dios sa banal na kasulatan, at ang nangako ay tapat at hindi nagbabago at tiyak na gagawin Niya at tutuparin ang lahat ng Kanyang mga pangako dahil ang Dios ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kaya hindi mananaig ang kaaway sa atin, sa bawat gawa ng masama ay may pangako tayo ng Dios na panlaban sa Kanya.
Mga magulang ko at kapatid panghawakan po natin ang mga Salitang ito ng Dios. Angkinin mo ang lahat ng Kanyang mga pangako.
Makamit nawa nating lahat ang pagpapala ng Dios, at maging ang lahat ng Kanyang mga pangako ay matupad sa atin ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus, Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top